Aankoopproces

Stevast Baas & Groen Vastgoed begint de verkoop van De Wilgen met een Presale periode. Terwijl wij de laatste puntjes op de ‘i’ zetten voor de complete verkoop- en contractdocumentatie, is er al genoeg materiaal om je een goede indruk van de woningen te geven. Tijdens de Presale periode willen wij het voor aspirant-kopers mogelijk maken een huis te reserveren.

Op 5 oktober start het Presale periode met een Presale event. Op dit event kom je uiteraard meer te weten over de huizen en leer je de teamleden kennen. Ook heb je op dit event voor het eerst de mogelijkheid om een kennismakingsgesprek in te plannen met onze partner NEXTHome. De kennismakingsgesprekken kunnen plaatsvinden vanaf 8 oktober om 9.00u ‘s-ochtends. Wil je een huis in De Wilgen reserveren? Dan is het zaak zo snel mogelijk bij NEXTHome aan tafel te komen voor het kennismakingsgesprek.

In de aanloop naar het Presale event is het overigens al wel mogelijk om met NEXTHome aan tafel te gaan voor een gratis en vrijblijvend oriëntatiegesprek. In dit gesprek komen je hypotheekmogelijkheden en de voordelen van de duurzaamheidshypotheek uitgebreid aan de orde. Het oriëntatiegesprek geeft inzichten in jouw mogelijkheden en dient tegelijkertijd ter voorbereiding voor het kennismakingsgesprek, waardoor dit gesprek sneller verloopt.

Bekijk hier het stappenplan Aankooptraject

Jouw mogelijkheden na het kennismakingsgesprek met NEXTHome

Na het kennismakingsgesprek met NEXTHome zijn er drie verschillende mogelijkheden:

  • Je kunt je inschrijven als voorrangskandidaat
  • Je kunt één van onze woningen reserveren
  • Je kunt je ‘gewoon’ inschrijven voor één van onze woningen via de website

Wij maken het voor onze aspirant-kopers mogelijk om voorrang bij de toewijzing te krijgen. Als je iemand voorrang geeft, betekent dit veelal dat je iemand anders iets ontzegt. Daarom gaan wij heel zorgvuldig om met onze voorrangskandidaten. Die kopers willen wij vooraf kennen, dat doen we altijd persoonlijk, aan tafel met een kennismakingsgesprek op het kantoor van NEXTHome.

Persoonlijke woonwensen en motivatie komen aan de orde, zodat wij weten wie jij bent en hoe wij jouw woonwensen het beste kunnen vervullen. Aan de hand van een vooraf ingevuld intakeformulier krijg je tijdens dit kennismakingsgesprek ook te horen of een hypotheek (mits die nodig is) haalbaar is. Ook worden de te verwachten maandlasten besproken. Zo weten jij en wij of een hypotheek haalbaar en betaalbaar is.

De toewijzing van huizen in een nieuwbouwproject voelt vaak aan als een loterij. Pas na lang wachten weet je of je het huis van jouw keus ook daadwerkelijk mag kopen. Uiteraard is het verkrijgen van voorrang hier al een grote stap in, maar in De Wilgen, gaan we nog één stap verder – indien jij dat wenst uiteraard. Wij stellen je in staat de woning van jouw keus al tijdens de Presale periode te kopen door middel van een reserveringsovereenkomst.

De reserveringsovereenkomst

Omdat de benodigde contractstukken om tot een echte koop/aanneemovereenkomst te komen tijdens de Presale nog niet gereed zijn, teken je onze Reserveringsovereenkomst. Deze overeenkomst heeft dezelfde kracht als een koop/aanneemovereenkomst: je zult eigenaar van het huis van je keuze worden. Een Reserveringsovereenkomst is echter éénzijdig bindend. Wij verplichten ons tot levering, maar jij bent niet verplicht tot afname. Dat laatste is namelijk juridisch onmogelijk. Daarom vragen wij in dit geval om een reserveringsvergoeding. De reserveringsvergoeding bedraagt € 3.500,- dit is een stevig bedrag, dat realiseren wij ons.

Reserveringsvergoeding 

Waarom vragen wij jou om een reserveringsvergoeding? Wij halen de woning per direct van de markt. Op dat moment kunnen zich geen andere kandidaten meer voor deze woning melden.

Stel dus dat wij een Reserveringsovereenkomst zonder vergoeding of met een veel lágere vergoeding zouden aanbieden en iemand ziet ‘gemakkelijk’ van de Reservering af na toewijzing, dan zijn wij genoodzaakt compleet opnieuw met de werving te beginnen. Dit kost geld en schaadt uiteraard de voortgang van het proces voor álle kopers. De vergoeding ontvang je uiteraard terug op het moment dat je de woning daadwerkelijk juridisch afneemt bij de notaris. De reserveringsvergoeding kan dus als een soort borg gezien worden.

Wij houden je uiteraard zo goed mogelijk op de hoogte tijdens de Presale periode. NEXTHome  zal er alles aan doen zo spoedig mogelijk met je in gesprek te gaan, uiteraard wordt hierbij ook mogelijk een beroep gedaan op jouw flexibiliteit.

Als er meer kopers dan woningen zijn kunnen teleurstellingen uiteraard niet voorkomen worden. Zijn alle woningen van je voorkeur al gereserveerd, dan mag je hierover een bericht verwachten van NEXTHome.

Na de Presale periode en start verkoop volgt het toewijzingsmoment. Wij wijzen toe op basis van maximale spreiding en zoveel mogelijk op eerste en tweede voorkeur. Uiteraard gaan onze voorrangskandidaten hierbij vóór op de overige inschrijvers en kunnen uiteraard alleen nog woningen toegewezen worden die nog niet gereserveerd zijn door middel van de reserveringsovereenkomst.

In een ideale situatie hebben wij exact het aantal inschrijvers als woningen en hebben al deze mensen een andere eerste voorkeur. De werkelijkheid is uiteraard anders. Als er zich meerdere kandidaten aanmelden voor één woning wordt er geloot. Daarbij bepalen wij ook direct wie de eerste en tweede reserve is. Dat laten wij je uiteraard per ommegaande weten, wij hechten aan eerlijkheid, transparantie en duidelijkheid.

Het Kennismakingsgesprek bij NEXTHome is verplicht om een reserveringsovereenkomst te sluiten of om voorrangskandidaat te worden. NEXTHome is een onafhankelijk hypotheekadviseur. Dit betekent dat NEXTHome bepaalt of wonen in De Wilgen haalbaar en betaalbaar voor je is. Uiteraard ben je vrij om bij andere hypotheekverstrekkers hypotheekofferten aan te vragen of af te sluiten.